Γραμματιακή Υποστήριξη

 

  • Δακτυλογραφήσεις
  • Λογιστικά φύλλα (Excel)
  • Ομαδική Αλληλογραφία (Ετικέτες)
  • Μετατροπή εγγράφων - βιβλίων με πρόγραμμα OCR σε επεξεργάσιμα αρχεία (word ή excel)
  • Μεταφράσεις από και σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά κ.α.
  • Αποστολή Fax και e-mail